POLITIKA PRIVATNOSTI


POLITIKA PRIVATNOSTI
Prikupljanje ličnih podataka:
  • 1.Prilikom naručivanja korisnik je u obavezi da obezbedi ispravne informacije (ime,prezime,adresu,grad,poštanski broj,državu,email I telefon,fiksni ili mobilni).Mi ove informacije koristimo isključivo da bi vas kontaktirali u vezi vaše narudžbine,da bi mogli da se prijavite na svoj nalog.
  • 2.U skladu sa pravilnicima o registraciji svih domena koji postoje u celom svetu,obavezni podaci za registraciju domena su ime,prezime,adresa,grad,poštanski broj,država,email I broj telefona.Za registraciju .rs domena ukoliko je vlasnik domena fizičko lice obavezan je matični broj fizičkog lica a ukoliko je reč o pravnom licu,pib I matični broj pravnog lica.Draxnet je u obavezi da ove podatke dostavi registru prilikom naručivanja registracije domena I ne može biti odgovoran za obradu podataka korisnika u samom registru domena jer tamo nema nikakvu nadležnost.
  • 3.Molimo vas da vašu email adresu uvek navedete ispravno I da ako dođe do eventualne promene,zamenite svoju email adresu navedete u klijent panelu tako što će te se ulogovati u klijent panel I izmeniti ovaj podatak u podešavanjima svog naloga.Vrlo je bitno da email adresa bude uvek ispravna kako bismo mogli da vam šaljemo obaveštenja o vašem hosting nalogu,obaveštenja o radovima na serverima,a ukoliko otvorite tiket podršci,na svoju email adresu će te dobiti odgovor.Takođe sa svoje email adrese možete pisati na naše određene email adrese I automatski ćete otvoriti tiket tom odeljenju podrške bez prijave u korisnički centar.
  • 4.Korisnik bi trebao da prilikom promene broja telefona u korisničkom centru upiše novi broj telefona kako bismo mogli da ga kontaktiramo u vezi usluga koje ima zakupljene kod nas ukoliko bude potrebe za time.
  • 5.Korisnik je sam odgovoran za ispravnost navedenih podataka,Draxnet nema nikakav način kako bi mogao da proveri ispravnost navedenih podataka.
Poslednja izmena 11.12.2016